Παρακαλώ επιλέξτε την πόλη που επιθυμείτε.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
08.00 - 09.00
Παθολόγος12.00 - 14.00
Παθολόγος10.00 - 12.00
Ουρολόγος10.00 - 12.00
ΩΡΛ13.30 - 15.30
Νευρολόγος14.00 - 17.00
Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα
Παθολόγος15.00 - 17.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Παθολόγος15.00 - 17.00
Ψυχολόγος14.00 - 17.00
Παθολόγος15.00 - 17.00
15.00 - 16.00
Παθολόγος15.00 - 17.00
Παθολόγος15.00 - 17.00
ΩΡΛ15.30 - 17.30
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.00 - 11.00
Παθολόγος10.00 - 12.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Παθολόγος12.00 - 14.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Παθολόγος15.00 - 17.00
Παθολόγος15.00 - 17.00
Παθολόγος15.00 - 17.00
Παθολόγος15.00 - 17.00
Παθολόγος15.00 - 17.00
16.00 - 17.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΤΡΙΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
14.00 - 15.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΤΡΙΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
13.00 - 14.00
ΩΡΛ13.30 - 15.30
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
ΩΡΛ15.30 - 17.30
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
13.00 - 14.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
15.00 - 16.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
15.00 - 16.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
13.00 - 14.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
14.00 - 15.00
Ψυχολόγος14.00 - 17.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.00 - 11.00
Ουρολόγος10.00 - 12.00
11.00 - 12.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
14.00 - 15.00
Νευρολόγος14.00 - 17.00
Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΤΡΙΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
13.00 - 14.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.00 - 11.00
Παθολόγος11.00 - 13.00
Παθολόγος11.00 - 13.00
Παθολόγος11.00 - 13.00
Ουρολόγος10.00 - 12.00
Παθολόγος11.00 - 13.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Παθολόγος15.00 - 18.00
Ψυχολόγος15.00 - 18.00
Παθολόγος15.00 - 18.00
Ψυχολόγος16.00 - 18.00
Παθολόγος15.00 - 18.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
11.00 - 12.00
Παθολόγος11.00 - 13.00
Παθολόγος11.00 - 13.00
Παθολόγος11.00 - 13.00
Παθολόγος11.00 - 13.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Παθολόγος15.00 - 18.00
Παθολόγος15.00 - 18.00
Παθολόγος15.00 - 18.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
15.00 - 16.00
Ψυχολόγος15.00 - 18.00
16.00 - 17.00
Ψυχολόγος16.00 - 18.00
17.00 - 18.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.00 - 11.00
Ουρολόγος10.00 - 12.00
11.00 - 12.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
15.00 - 16.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Κλείστε ραντεβού με κλικ στην ειδικότητα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Για τις παρακάτω ειδικότητες η συνάντηση γίνεται κατόπιν ραντεβού μέσω του πολυιατρείου μας

Παιδοψυχίατρος, Γαστρεντερολόγος, Αναισθησιολόγος, Οφθαλμίατρος, Οδοντίατρος, Ακτινολόγος, Φυσιοθεραπευτές.